arbejde

arbejde
sg - árbejdet, pl - árbejder
рабо́та ж, труд м; слу́жба ж

gå på árbejde — ходи́ть на рабо́ту

nédlægge árbejdet — бастова́ть, прекраща́ть рабо́ту

* * *
business, employment, handiwork, job, labour, work
* * *
I. (et -r) work ( fx the work of building a house; hard work; set somebody to work);
(strengt) labour;
(beskæftigelse) employment ( fx find employment; this will give employment to 30 men),
(job) job ( fx get a job);
(stykke arbejde) job ( fx do a job well); piece of work ( fx a fine piece of work);
(om kunstværk) work ( fx an early work of Renoir; a literary work);
(hverv) task ( fx a thankless task);
(god el. dårlig udførelse) workmanship ( fx bad workmanship);
(tilvirkning) make ( fx British make);
[køb dansk arbejde] buy Danish;
[få arbejde] get a job;
[gå i arbejde] set to work;
[gå i arbejde igen]
(efter strejke) go back (to work);
[gå på arbejde] go to work;
[ved sine hænders arbejde] by the labour of one's hands;
[arbejde og kapital] Capital and Labour;
[spildt arbejde] a waste of energy;
[et stykke arbejde] a piece (el. job) of work;
[gøre et stykke arbejde]
(dvs en indsats) make an effort;
[sætte noget i arbejde] put something in hand (el. into work);
[sætte en i arbejde] set somebody to work;
[tage arbejde] take a job (som as),
F take up employment;
[under arbejdet] while working;
[være i arbejde] be working, be employed;
(om ting) be in hand;
[være i arbejde igen] be back at work again; be working again;
[være uden arbejde] be unemployed, be out of work, be out of a job;
[være under arbejde] be under (el. in process of) construction,
(dvs under forberedelse) be in (course of) preparation.
II. vb work;
(arbejde hårdt, slide) labour;
(fungere) operate, function;
[arbejde en gæld af] work off a debt;
[den arbejdende befolkning] the working population;
[hans bryst arbejdede] his breast heaved;
[arbejde med] work at ( fx a problem), work on ( fx a new book);
[arbejde en forretning op] work up a business;
[arbejde over] work overtime;
[arbejde på] work on ( fx a new book), work at ( fx an invention; being accepted); be engaged in ( fx writing a novel);
[arbejde sammen] work together;
(forene) unify, fuse,
(koordinere) coordinate;
[de arbejder godt sammen] they pull well together;
[arbejde ud fra den teori at] work on the theory that;
[arbejde sig frem] work one's way forward (, up),
(om karriere) rise from the ranks;
[arbejde sig fri] work oneself free;
[arbejde sig igennem] work one's way through;
[arbejde sig ihjel] work oneself to death;
[arbejde sig løs]
(om skrue etc) work loose;
[arbejde sig op] = arbejde sig frem;
[arbejde sig op til et sandt raseri] work oneself into a towering rage.

Danish-English dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

 • arbejde — I ar|bej|de 1. ar|bej|de sb., t, r, rne, i sms. arbejds , fx arbejdsgang, arbejdstøj II ar|bej|de 2. ar|bej|de vb., r, de, t …   Dansk ordbog

 • Laborere — Arbejde som laborant …   Danske encyklopædi

 • Pædagogik — Opdragelseslære kunst. Opdragelse eller undervisning. Som opdragelse er pædagogikkens opgave at forme og udvikle individer til at kunne fungere tilfredsstillende for samfundet. Pædagogik som opdragelse udfolder sig i dag først og fremmest i… …   Danske encyklopædi

 • Carl Barks — (27. marts 1901 25. august 2000) var en berømt tegner og forfatter hos Disney. Barks begyndte at arbejde for Disney i 1935, et år efter Anders And s debut. Han medvirkede blandt andet til at lave tegnefilm som Donald s Nephews (1938), Donalds… …   Danske encyklopædi

 • Frida Kahlo — (6. juli 1907 13. juli 1954) var en mexicansk maler. Kahlo blev født Magdalena Carmen Frieda Kahlo y Calderon i sine forældres hus i Coyoacan i Mexico som den gang var en forstad til Mexico City. Hendes far var maler og fotograf med tysk jødiske… …   Danske encyklopædi

 • Giovanni Cimabue — (1240 1302), italiensk maler, som blev født i Firenze cirka 1240. Han døde kort efter 1302. Kunsthistorien har, efter Vasari, udpeget Cimabue som grundlæggeren af den ny stil i malerkunsten, som bæreren af en mere natursand kunstretning, idet han …   Danske encyklopædi

 • Nat — 1. Natten er det tidsrum, hvor en given placering peger væk fra solen, og hvor det således er mørkt. Det er nat på lidt under halvdelen af Jordens område på ethvert tidspunkt. Når det er nat på den ene side af planeten, er det dag på den anden… …   Danske encyklopædi

 • Nihil sine labore — er en udenlandsk vending for intet uden arbejde eller intet opnås uden arbejde …   Danske encyklopædi

 • Parkinsons love — blev skabt af C. Northcote Parkinson i 1960 erne. Han var en engelsk videnskabsmand i politik og historie. Antallet af kontoransatte i enhver organisation forøges med 5% per år, uanset mængden af udført arbejde. Arbejde udvider sig, indtil det… …   Danske encyklopædi

 • Vissarion Dzhugashvili — (død 1890) var far til Josef Stalin. Han var bonde og maskinskomager. Han døde i Tiblisi efter at han havde taget arbejde som maskinskomager. Han havde drukket inden han tog på arbejde og kom til skade i en af maskinerne. Han døde af de sår han… …   Danske encyklopædi

 • WISP — (Womens International Strike for Peace) eller Kvindernes Internationale Fredsaktion blev startet af en gruppe husmødre i Washington i efteråret 1961. De startede i protest mod præsident Kennedys omfattende program for bygning af beskyttelsesrum… …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”